INFORMATII NECESARE:

Art. 13. - Detectivului particular, in desfasurarea activitatii, ii este interzisa efectuarea de investigatii cu privire la:

 1. activitatea personalului reprezentantelor diplomatice si consulare sau a organizatiilor internationale cu statut similar;
 2. activitatea persoanelor, desfasurata permanent sau temporar, cu orice titlu, in interesul autoritatilor publice, institutiilor sau altor persoane juridice de interes public ori in serviciile de interes public;
 3. datele confidentiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale si la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuala, sanatatea, originea sociala sau etnica a unei persoane;
 4. cauzele penale aflate in lucru la organele judiciare;
 5. activitatile specifice desfasurate de institutiile cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.

7.1. Detectivilor particulari, precum si societatilor specializate sau cabinetelor individuale in care acestia isi desfasoara activitatea le sunt interzise urmatoarele activitati:

 1. interceptarea unei convorbiri sau comunicari efectuate prin telefon, telegraf, fax, retele electronice ori alte mijloace de transmitere de voce sau date la distanta, precum si accesul in spatiile respective pentru instalarea aparaturii specifice;
 2. interceptarea, sustragerea, distrugerea, retinerea sau deschiderea fara drept a unei corespondente ori a altor trimiteri postale adresate unei persoane;
 3. interceptarea comunicatiilor ambientale in spatiul privat;
 4. supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice in spatii private.
 5. sa pastreze, chiar si dupa incetarea calitatii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele si imprejurarile despre care a luat cunostinta in timpul desfasurarii activitatii, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege;
 6. sa nu uzeze de calitatea de detectiv particular decat in interesul serviciului.

Call Now Button